FAQ - pytania i odpowiedzi

Często słyszymy powtarzające się pytania. Dlatego też, przygotowaliśmy listę pytań i odpowiedzi, które rozwieją Państwa wątpliwości.

 

Kto jest zobowiązany do wykonywania kontroli budynku?

Osobami zobowiązanymi do wykonania kontroli są właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych. Zlecają oni poszczególne kontrole określone w ustawie Prawo Budowlane (art. 62) osobom posiadającym wymagane uprawnienia budowlane lub świadectwa kwalifikacji.

Jakie uprawnienia musi posiadać Osoba wykonująca kontrole?

Osoby wykonujące kontrole muszę posiadać uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności oraz być członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Badania instalacji elektrycznych, przewodów kominowych i instalacji gazowych może ponadto wykonywać Osoba posiadająca świadectwa kwalifikacji (dozorowe i eksploatacyjne) oraz kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim.

Czy Osoba będąca właścicielem domku jednorodzinnego jest zobowiązana wykonywać kontrole co roku?

Właściciele domków jednorodzinnych zobowiązani są wykonywać kontrole w zakresie art. 62 ust. 1 pkt. 1b i 1c – oznacza to, że co roku należy wykonywać kontrole instalacji gazowych oraz przewodów kominowych.

W roku obecnym jestem zobowiązany wykonać przegląd 5 –letni budynku, czy musze zlecić wykonanie również kontroli rocznej?

Jeżeli wykonujecie Państwo w danym roku przegląd 5-letni nie ma obowiązku wykonywania już ponownego przeglądu rocznego. Podczas kontroli 5-letniej ocenić należy dodatkowo stan elementów i instalacji podlegających kontroli rocznej (określa art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane), a w sporządzonym protokole dopisać, że jest to protokół z kontroli 5-leniej i rocznej.

Nasz budynek wielorodzinny ma powierzchnie dachu 1500 m2 , natomiast jego powierzchnia zabudowy jest mniejsza niż 2000 m2 , czy jesteśmy zobowiązani wykonywać kontrole budynku 2 razy w roku (w okresie do 31 maja i 30 listopad) ?

Określona powierzchnia dachu powyżej której należy wykonywać przeglądy 2 razy w roku dotyczy tylko obiektów,  dla których nie można określić powierzchni zabudowy  np. wiaty, pozbawione ścian. W Państwa przypadku kryterium, które decyduje,  jest powierzchnia zabudowy, nie przekracza 2000 m2  zatem kontrola odbywać się musi tylko raz do roku.

Kontakt Wrocław

kom. 669 323 404
e-mail: biuro@temal.pl 

Kontakt