9844

ilość kontroli Wrocław

Przeglądy roczne budynków Wrocław 

335

zrealizowanych umów

 Przeglądy budowlane Wrocław 

Przeglądy i pomiary instalacji elektrycznych we Wrocławiu

Kontrolą tą powinno być objęte badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Wszystkie przeglądy wykonywane są zgodnie z wymaganiami przepisami.

Czytaj dalej

Przeglądy przewodów kominowych we Wrocławiu

Oferujemy Państwu wykonanie kontroli stanu przewodów kominowych w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy Prawo Budowlane. Zgodnie z art. 62 ustawy przewody wentylacyjne, dymowe i spalinowe w budynku podlegają kontroli co najmniej raz w roku. http://pinb.wroclaw.pl/

Czytaj dalej

Kontakt Wrocław

kom. 669 323 404
e-mail: biuro@temal.pl 

Kontakt